Mediciner

Mediciner

(Showing 1 – 12 products of 30 products)

Show:

Actavis Promethazine

Highlights:

Denna kombinationsmedicin används för att behandla symtom orsakade av förkylning, influensa, allergier eller andra andningssjukdomar (t.ex. bihåleinflammation, bronkit). Prometazin är en antihistamin som lindrar vattna ögon, kliande ögon / näsa / hals, rinnande näsa och nysningar. Kodein är ett opioid hostdämpande medel (antitussive) som påverkar en viss del av hjärnan, vilket minskar hosttanken. Pioid hostdämpande medel ska inte användas till barn yngre än 18 år. Barn löper högre risk för allvarliga (till och med dödliga) biverkningar, särskilt andningsproblem. Prata med läkaren om riskerna och fördelarna med detta läkemedel. Host- och kallprodukter botar inte förkylning. Hosta på grund av förkylning behöver ofta inte behandlas med medicin. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att lindra symtom på hosta och förkylning, som att dricka tillräckligt med vätska, använda en luftfuktare eller saltlösning / näsdroppar.

Adderall 30mg

Highlights:

Denna kombinationsmedicin används för att behandla hyperaktivitetsstörning – ADHD. Det fungerar genom att ändra mängderna av vissa naturliga ämnen i hjärnan. Amfetamin / dextroamfetamin tillhör en klass läkemedel som kallas stimulanter. Det kan hjälpa dig att öka din förmåga att vara uppmärksam, hålla fokus på en aktivitet och kontrollera beteendeproblem. Det kan också hjälpa dig att organisera dina uppgifter och förbättra lyssningsförmågan.

Amfetamin

Highlights:

Amfetamin är ett stimulerande medel i centrala nervsystemet som används vid behandling av hyperaktivitetsstörning, narkolepsi och fetma. Amfetamin upptäcktes 1887 och finns som två enantiomerer: levoamfetamin och dextroamfetamin.

Anavar Oxandrolone

Highlights:

Detta läkemedel ska inte användas om du har vissa medicinska tillstånd. Innan du använder detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal om du har: bröstcancer hos män, prostatacancer, viss mineralobalans (hög kalciumblodnivå).

Cialis(Tadalafil) 20mg tabletter x 4

Highlights:

Cialis 20mg tabletter används för behandling av erektil dysfunktion hos män. Erektil dysfunktion är oförmågan att erhålla eller bibehålla erektion. Cialis innehåller Tadalafil, som hjälper till att övervinna erektilproblem.

Clonazepam (KLONOPIN) 2MG

Highlights:

Clonazepam används för att förebygga och kontrollera kramper. Detta läkemedel är känt som ett antikonvulsivt eller antiepileptiskt läkemedel. Det används också för att behandla panikattacker. Clonazepam fungerar genom att lugna din hjärna och nerver. Det tillhör en klass av läkemedel som kallas bensodiazepiner.

Codeine syrup

Highlights:

Denna kombinationsprodukt används för tillfällig lindring av hosta, nysningar eller rinnande näsa på grund av förkylning, hösnuva eller andra allergier i övre luftvägarna. Denna produkt innehåller ett icke-opioid hostdämpande medel (t.ex. klophedianol, dextrometorfan). Det påverkar en viss del av hjärnan (hostcenter) för att hjälpa dig att sluta hosta. Denna produkt innehåller också en antihistamin (som triprolidin, klorfeniramin, doxylamin) som fungerar genom att blockera effekterna av en viss naturlig substans (histamin), vilket orsakar allergisymtom. Det har också en torkningseffekt. Tala med din läkare innan du använder denna produkt för kronisk hosta från rökning eller hosta med för mycket/tjockt slem. Förkylningsprodukter har inte visat sig vara säkra eller effektiva hos barn yngre än 6 år. Använd därför inte denna produkt för att behandla förkylningssymptom hos barn yngre än 6 år om inte läkaren specifikt föreskriver det. Vissa produkter (som långverkande tabletter/kapslar) rekommenderas inte för barn yngre än 12 år. Be din läkare eller apotekspersonal om mer information om hur du använder din produkt på ett säkert sätt.

Dilaudid 8mg

Highlights:

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta hydromorfon och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Fentanyl patch

Highlights:

Fentanylplåster används för att lindra svår smärta hos personer som förväntas behöva smärtstillande läkemedel dygnet runt under lång tid och som inte kan behandlas med andra läkemedel. Fentanyl ingår i en klass av läkemedel som kallas opiat (narkotiska) smärtstillande medel. Det fungerar genom att ändra hur hjärnan och nervsystemet reagerar på smärta.

Hydrocodone

Highlights:

Hydrocodone / acetaminophen (Vicodin, Lorcet, Lortab, Norco, Xodol, Hycet) är ett billigt läkemedel som används för att behandla måttlig till svår smärta. Det är mer populärt än jämförbara läkemedel. Den finns i flera generiska versioner och varumärkesversioner. Generisk hydrokodon / paracetamol täcks av de flesta Medicare- och försäkringsplaner, men vissa apotekskuponger eller kontantpriser kan vara lägre. Det lägsta GoodRx-priset för den vanligaste versionen av hydrokodon / paracetamol är cirka 15,20 dollar, 84% av det genomsnittliga priset på 97,32 dollar. Jämför kombinationer av opioider och paracetamol.

Methadone

Highlights:

Detta läkemedel används för att behandla missbruk av opioider (som heroin) som en del av ett godkänt behandlingsprogram. Metadon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioida analgetika. Det hjälper till att förhindra abstinenssymptom orsakade av att stoppa andra opioider.

Hur man använder metadon HCL-tablett, löslig

Läs bipacksedeln om det finns tillgängligt från din apotekspersonal innan du börjar använda metadon och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkare. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Methaqualone (quaalude)

Highlights:

Quaaludes (metakvalon) är ett syntetiskt, barbituratliknande, centralt nervsystem depressivt och ett populärt rekreationsdrog i USA från 1960-talet till 1980-talet, när dess användning gjordes olaglig av Drug Enforcement Agency (DEA). Den aktiva ingrediensen, metakvalon, är ett ångestdämpande medel (sänker ångest) och ett lugnande-hypnotiskt läkemedel som leder till ett dåsighetstillstånd.

Dessa läkemedel, präglade med siffran “714” på tabletten, introducerades initialt som ett säkert barbituratersättningsmedel för att framkalla sömn, men visade sig senare ha missbruk och abstinenssymptom som liknar andra receptbelagda barbiturater.

Quaaludes påträffas sällan på gatorna i USA idag, men konfiskeras ibland över gränsen.

1 2 3
Scroll To Top
Close
Close
Shop
Filters
0 Wishlist
0 Cart
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping